Appetizer & Drink

  • เกี๊ยวซ่าต้นตำหรับ

  • เกี๊ยวซ่าสกายลักค์

  • มันฝรั่งทอดและไส้กรอก

  • ไก่นิวออร์ลีน

  • ไก่ตะกร้า

  • กิมจิเกาหลี

  • น้ำเปล่า K.Ken

Visitors: 328,354